POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PENTRU UTILIZATORII WEB-SITE-ULUI www.decorurban.ro

RESPECTAREA DREPTULUI LA CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

decorurban.ro respecta dreptul dumneavoastra la confidentialitate. Aceasta politica rezuma informatiile identificabile personal pe care le putem colecta prin intermediul web-site-ului si modul in care putem utiliza aceste date. Decorurban.ro va culege numai informatii pe care dumneavoastra le oferiti voluntar.

DATELE PERSONALE

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de email sau alte date cu caracter personal in masura in care acestea sunt trimise de catre vizitator. De asemenea, datele de mai sus sunt colectate de noi in masura in care aceste date sunt comunicate de vizitator prin telefon.

Prin completarea si trimiterea formularelor puse la dispozitia vizitatorilor pe web-site, cu date personale , acestia isi dau in mod expres si nemijlocit consimtamantul asupra prelucrarii acestor date in vederea realizarii scopurilor/obiectivelor inscrise pe web-site in legatura cu respectivul formular. Decorurban si/sau imputernicitii sai vor utiliza aceste informatii pentru a raspunde cererii de informatii a vizitatorilor sau in scopurile care sunt prezentatate pe web-site. Pentru acest scop, aceste date pot fi utilizate pentru a contacta utilizatorii in scopurile pentru care acestia le-au furnizat.